Większy kontrast
  • a
  • a
  • a
  • -
  • +

Fundacja „Pumi”

Kategorie:

  • pomoc społeczna, usługi socjalne
Adres:

Okrężna 8

Miasto:

44-100 Gliwice

KRS:

0000768394

Celem fundacji jest:

  • pomoc cudzoziemcom w zakresie szukania pracy,
  • zakwaterowania,
  • udzielanie pomocy socjalnej,
  • udzielanie pomocy prawnej.
print