Większy kontrast
  • a
  • a
  • a
  • -
  • +

Fundacja Różnorodności i Równości „KONTRASTY”

Kategorie:

  • działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społecz
  • edukacja i wychowanie
  • kultura i sztuka
  • współpraca międzynarodowa
Adres:

ul. Kościuszki 35

Miasto:

44-100 Gliwice

Telefon:

722 092 605

E-mail:

info@kontrasty.org.pl

Strona www:

www.kontrasty.org.pl

KRS:

0000455272

Fundacja KONTRASTY ma na celu poszerzanie wiedzy i akceptacji dla szeroko pojętej różnorodności i równości w społeczeństwie. Poprzez projekty i nawiązywanie współpracy z podmiotami trzeciego sektora (stowarzyszenia, fundacje, inne organizacje) oraz instytucjami chcemy wpłynąć na kształt tkanki społecznej – bardziej różnorodnej i równej. A to według nas jest kluczem do długotrwałego, sprawiedliwego i autentycznego rozwoju społeczeństwa. Działamy tu i teraz.

________________________________________________________________________________________

Fundacja realizuje swoje cele poprzez:

– organizowanie, prowadzenie i wspomaganie działań edukacyjno-szkoleniowych takich jak: szkolenia, seminaria i warsztaty, konferencje oraz wystawy i koncerty, a także innych przedsięwzięć zamkniętych lub otwartych, o zasięgu lokalnym, krajowym i międzynarodowym;

– prowadzenie działań wydawniczych, publicystycznych i informacyjnych, w tym opracowywanie i wydawanie czasopism, książek, broszur i innych;

– integrację i promowanie środowisk twórczych i inicjatyw obywatelskich oraz wspieranie ich działań;

– współpracę z placówkami edukacyjnymi, instytucjami samorządowymi, rządowymi i prywatnymi oraz organizacjami pozarządowymi w kraju i zagranicą;

– promocję medialną na rzecz celów statutowych przy zastosowaniu różnych środków przekazu;

– organizowanie i wspieranie innych inicjatyw społecznych, organizacji pozarządowych, osób fizycznych i prawnych zgodnych z celami statutowymi Fundacji.

Dodatkowe informacje:

preferowany kontakt mailowy.

print