Większy kontrast
 • a
 • a
 • a
 • -
 • +

FUNDACJA ROZWOJU INNOWACJI EDUKACYJNYCH „WIEM”

Kategorie:

 • działaność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych
 • edukacja i wychowanie
Adres:

ul. Kosciuszki 35

Miasto:

44-100 Gliwice

Telefon:

697 909 752

KRS:

0000762922

Celem fundacji jest:

 • działalność na rzecz nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania,
 • działalność na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży,
 • wspieranie inicjatyw na rzecz edukacji i rozwoju osobistego,
 • działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych,
 • działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym,
 • działalność na rzecz osób niepełnosprawnych,
 • działalność wspomagająca rozwój techniki, wynalazczości i innowacyjności oraz rozpowszechnianie i wdrażanie nowych rozwiązań technicznych w praktyce gospodarczej,
 • działalność wspomagająca rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości,
 • promocja zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy i zagrożonych zwolnieniem z pracy.
print

Jeżeli poszukujesz informacji o organizacjach które nie znajdują się w bazie Gcop. Skorzystaj z poniższych wyszukiwarek:

Krajowy Rejestr Sądowy

lub

Ewidencja Stowarzyszeń Zwykłych