Większy kontrast
  • a
  • a
  • a
  • -
  • +

Fundacja Rozwoju Sportowego „Jubilo”

Kategorie:

  • sport, turystyka, rekreacja
Adres:

ul. Bytomska 18

Miasto:

44-100 Gliwice

E-mail:

frsjubilo@gmail.com

Strona www:

https://www.facebook.com/pages/FRS-Jubilo/718786564856758

KRS:

527061


Celem Fundacji jest:

– rozwój psychomotoryczny młodzieży ze środowiska miejskiego i wiejskiego poprzez wychowanie fizyczne i adaptację w środowiskowych i ogólnokrajowych ligach piłkarskich, turniejach ogólnokrajowych i międzynarodowych poza granicami RP,

– inicjowanie i wspieranie nowatorskich rozwiązań w różnorodnych dziedzinach życia społecznego,

– popularyzacja idei integracji rodzinnej i społecznej poprzez aktywny wypoczynek,

– rozwijanie i umacnianie postaw nastawionych na aktywne współdziałanie w rozwoju społeczeństwa obywatelskiego,

– działalność na rzecz organizacji, których celami statutowymi jest: działalność oświatowa, kulturalna, w zakresie kultury fizycznej i sportu, dobroczynności, ochrony zdrowia i pomocy społecznej, rehabilitacji zawodowej i społecznej inwalidów w wyniku kontuzji sportowych.


print