Większy kontrast
  • a
  • a
  • a
  • -
  • +

Fundacja Rozwoju Sportu Espaniola

Kategorie:

  • sport, turystyka, rekreacja
Adres:

ul. Tarnogórska 241

Miasto:

44-100 Gliwice

KRS:

0000682946

Celem Fundacji jest promowanie kultury fizycznej i sportu w społeczeństwie poprzez rozwój, upowszechnianie i promocję kultury fizycznej i sportu, edukowanie w zakresie profilaktyki prozdrowotnej oraz wspieranie sportowców.

print