Większy kontrast
  • a
  • a
  • a
  • -
  • +

Fundacja Rozwoju Świętochłowic

Kategorie:

  • edukacja i wychowanie
  • pomoc społeczna, usługi socjalne
  • współpraca międzynarodowa
Adres:

ul. Harcerska 1

Miasto:

41-600 Świętochłowice

Telefon:

32 740-90-77

E-mail:

frs@swietochlowice.org.pl

Strona www:

www.swietochlowice.org.pl

KRS:

0000224072

Fundacja koncentruje się na działaniach wspierających rozwój organizacji pozarządowych w regionie. FRŚ działa równocześnie w obszarach: seniorzy, młodzież (program stypendialny), współpraca międzynarodowa (realizacja wizyt studyjnych w ramach programu study tours to poland).

print