Większy kontrast
 • a
 • a
 • a
 • -
 • +

FUNDACJA ROZWOJU TAŃCA I SZTUKI „ARTYSTYCZNA POZYTYWKA”

Adres:

ul. Kościuszki 35

Miasto:

44-100 Gliwice

Telefon:

882 094 639

KRS:

0000775389

Celem fundacji są zadania w zakresie:

 • działalności na rzecz rozwoju dzieci i młodzieży,
 • działalności na rzecz rozwoju i upowszechniania kultury i sztuki, tzn. prowadzenia wszelkich form działalności w dziedzinie kultury, różnych form sztuki, sportu, ze szczególnym uwzględnieniem tańca współczesnego, teatru tańca i sztuk performatywnych,
 • animowania życia tanecznego oraz kulturalnego w regionie, także poprzez realizację wspólnych projektów z innymi jednostkami kultury, nauki i sztuki,
 • nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji oświaty i wychowania, w tym upowszechniania innowacyjnych programów edukacyjnych, tworzenia autorskiego programu edukacji artystycznej w zakresie różnych form sztuki, sportu, ze szczególnym uwzględnieniem tańca współczesnego, teatru tańca i sztuk performatywnych,
 • działania na płaszczyźnie artystycznej, edukacyjnej, organizacyjnej, impresaryjnej, naukowej, kulturalnej i oświatowej,
 • produkcji przedstawień z zakresu tańca współczesnego, teatru tańca i sztuk performatywnych,
 • wspierania amatorskiego i profesjonalnego rozwoju młodych tancerzy i choreografów poprzez stworzenie miejsca nie tylko dla regularnych prezentacji, ale także i tworzenie tańca współczesnego oraz pokrewnych form tańca i sztuki,
 • prezentacji, promocji i profesjonalizacji sztuki tanecznej,
 • realizacji zadań dążących do rozwoju, w kierunku profesjonalizacji zespołu Gliwickiego Teatru Tańca,
 • wspierania i upowszechniania różnych form rekreacji ruchowej, kultury fizycznej i sportu,
 • działania związanego z rehabilitacją ruchową i fizjoterapią,
 • ochrony, promocji zdrowego stylu życia i aktywnego wypoczynku,
 • podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej.
print

Jeżeli poszukujesz informacji o organizacjach które nie znajdują się w bazie Gcop. Skorzystaj z poniższych wyszukiwarek:

Krajowy Rejestr Sądowy

lub

Ewidencja Stowarzyszeń Zwykłych