Większy kontrast
 • a
 • a
 • a
 • -
 • +

Fundacja na rzecz Zrównoważonego Rozwoju Rolnictwa Ziemi Śląskiej „R Ó J”

Kategorie:

 • zawodowe, naukowe
Adres:

ul. Kościuszki 35

Miasto:

44-100 Gliwice

Strona www:

www.fundacja-roj.pl

KRS:

0000565552

Celami Fundacji są:

 • poszukiwanie i kształtowanie perspektyw oraz dróg rozwoju w zakresie wytwarzania produktów rolnych i ich przetwarzania i obrotu,
 • współudział w organizacji i wspieranie ustawicznego kształcenia zmierzającego do podnoszenia wiedzy, świadomości i etyki we wszystkich aspektach zjawisk gospodarczych i społecznych środowiska wiejskiego, w tym także przyznawanie stypendiów i środków pomocowych,
 • angażowanie w realizację idei Fundacji instytucji, osób i wszelkich podmiotów,
 • ustawiczne poszukiwanie i promowanie w środowisku wiejskim oraz podmiotach z nim związanych wszelkich form wiedzy i umiejętności podnoszących walory produktów rolnych,
 • inicjowanie, organizowanie, prowadzenie i wspieranie wszelkich przedsięwzięć gospodarczych i społecznych zgodnie z ideą Fundacji,
 • inicjowanie, wspieranie i prowadzenie badań, wszelkich prac badawczo-rozwojowych i działań innowacyjnych służących rozwojowi różnych działów specjalnych rolnictwa oraz komercjalizacja działalności naukowej,
 • wspieranie i realizacja działań w zakresie zdobywania środków finansowych na rozwój działalności rolniczej ze szczególnym uwzględnieniem innowacyjnych rozwiązań i kierunków produkcji.
print

Jeżeli poszukujesz informacji o organizacjach które nie znajdują się w bazie Gcop. Skorzystaj z poniższych wyszukiwarek:

Krajowy Rejestr Sądowy

lub

Ewidencja Stowarzyszeń Zwykłych