Większy kontrast
 • a
 • a
 • a
 • -
 • +

Fundacja Ślaskie Centrum Edukacji i Aktywności Społecznej

Kategorie:

 • działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społecz
 • edukacja i wychowanie
 • kultura i sztuka
Adres:

Hajducka 31 a (kor. ul. Kościuszki 35 Gliwice)

Miasto:

41-500 Chorzów

Telefon:

733-072-155

E-mail:

biuro@slaskiecentrumedukacji.pl

Strona www:

www.slaskiecentrumedukacji.pl

KRS:

555739

 1. Edukacja, przede wszystkim edukacja ekonomiczna, w tym upowszechnianie bankowości elektronicznej i internetowej wśród emerytów i rencistów oraz wśród młodzieży.
 2. Pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób.
 3. Działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych.
 4. Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego.
 5. Aktywizacja seniorów i integracja społeczna osób starszych.
print