Większy kontrast
 • a
 • a
 • a
 • -
 • +

FUNDACJA TECHNOLOGIA JUTRA

Adres:

Konarskiego 18 c

Miasto:

44-100 Gliwice

KRS:

0000792298

Celem fundacji jest działalność społecznie lub gospodarczo użyteczna w sferze:
Wspierania rozwoju nowoczesnych technologii i ich komercjalizacji;

 • Upowszechniania dorobku naukowego oraz wspierania badań naukowych i inicjatyw o charakterze badawczo wdrożeniowym mających potencjał komercjalizacyjny,
 • wspierania tworzenia innowacyjnych przedsiębiorstwm
 • wspierania procesów współpracy jednostek naukowych i przedsiębiorstw, bazujących na pobudzaniu aktywności naukowej i popularyzacji nauki oraz stanu techniki, na rzecz gospodarki,
 • wspierania procesów transferu wiedzy pomiędzy jednostkami naukowymi i przedsiębiorstwami,
 • wspierania tworzenia i rozwoju sieci współpracy i partnerstw pomiędzy przedsiębiorstwami, inwestorami, korporacjami, jednostkami naukowymi, instytucjami otoczenia biznesu i podmiotami administracji publicznej oraz samorządowej,
 • promowania potencjału polskich nowoczesnych technologii oraz polskich firm innowacyjnych na arenie międzynarodowej,
 • promowania zagadnień związanych z ochroną własności intelektualnej w nauce i gospodarce,
 • wspierania ekspansji zagranicznej innowacyjnych polskich firm,
 • zachęcania zagranicznych firm technologicznych do prowadzenia biznesu w Polsce i pomoc im w lokowaniu się na terenie Polski,
 • edukacji, doradztwa i wspierania inicjatyw edukacyjno-doradczych w zakresie innowacyjności, przedsiębiorczości i komercjalizacji nowoczesnych technologii,
 • utworzenia i prowadzenia think tanku – platformy wymiany informacji i poglądów w obszarze polityk wsparcia rozwoju nowych technologii oraz ich komercjalizacji.
print

Jeżeli poszukujesz informacji o organizacjach które nie znajdują się w bazie Gcop. Skorzystaj z poniższych wyszukiwarek:

Krajowy Rejestr Sądowy

lub

Ewidencja Stowarzyszeń Zwykłych