Większy kontrast
 • a
 • a
 • a
 • -
 • +

Fundacja Warszyca

Kategorie:

 • kultura fizyczna
 • inne
Adres:

ul. Poniatowskiego 3/22.

Miasto:

44-100 Gliwice

E-mail:

fundacjawarszyca@gmail.com

Strona www:

www.fundacjawarszyca.pl

KRS:

0000796953

Celem fundacji jest:

 • Pielęgnowanie historii o konspiracyjnym wojsku polskim
  oraz kultywowanie jego tradycji,
 • opieka nad opuszczonymi grobami żołnierzy formacji niepodległościowych oraz ich odbudowa oraz opieka na miejscami tajnego pochówku ofiar reżimu komunistycznego,
 • organizowanie opieki nad żołnierzami podziemia antykomunistycznego,
 • promowanie różnego rodzaju sportu,
 • przeciwdziałanie narkomanii, alkoholizmowi i innym uzależnieniom oraz patologiom, w tym również zwalczanie przestępczości oraz działalność resocjalizacyjna w placówkach penitencjarnych,
 • działania w zakresie zwalczania bezrobocia i aktywności zawodowej mieszkańców,
 • propagowanie atrakcyjnych form spędzania wolnego czasu,
 • podejmowanie zgodnej z prawem, zorganizowanej działalności eksploracyjnej, mającej na celu ochronę różnorakich śladów i świadectw historii regionów Polski, połączonej z informacją i upublicznieniem efektów tej działalności – prowadzenie badań naukowych prac rozwojowych w dziedzinie archeologii i historii, oferowanie innym podmiotom pomocy w pracach eksploracyjnych, archeologicznych, dokumentacyjnych, archiwizacyjnych i innych związanych z poznawaniem i dokumentowaniem historii Polski,
 • wzbogacanie kolekcji historycznych eksponatów muzealnych o przedmioty odnalezione w trakcie prowadzonych działań eksploracyjnych w szczególności w muzeach współpracujących z fundacją, działających na terenach prowadzonych przez fundację (lub z jego udziałem) badań archeologicznych i eksploracyjnych,
 • działania na rzecz ochrony dóbr kultury materialnej i niematerialnej,
 • działalność na rzecz ochrony społeczeństwa w przypadku zagrożeń takich jak katastrofy naturalne (powodzie, pożary itp.), katastrofy wojen (wojna konwencjonalna, broń precyzyjnego rażenia, pozostałości po poprzednich konfliktach wojennych itp.), cywilizacyjne (komunikacyjne, przemysłowe/budowlane itp.)
print

Jeżeli poszukujesz informacji o organizacjach które nie znajdują się w bazie Gcop. Skorzystaj z poniższych wyszukiwarek:

Krajowy Rejestr Sądowy

lub

Ewidencja Stowarzyszeń Zwykłych