Większy kontrast
 • a
 • a
 • a
 • -
 • +

FUNDACJA „WIOSNA”

Kategorie:

 • pomoc chorym i niepełnosprawnym
 • pomoc społeczna, usługi socjalne
Adres:

Al. Wojciecha Korfantego 5/11

Miasto:

44-100 Gliwice

KRS:

0000789706

Celem fundacji jest:

 • Inicjowanie, wspieranie i wdrażanie innowacyjnych rozwiązań w dziedzinie polityki zdrowotnej,
 • podejmowanie działań na rzecz wspierania praworządności, w szczególności w obszarze wymiaru sprawiedliwości administracji publicznej,
 • upowszechnianie i ochrona wolności praw człowieka oraz swobód obywatelskich, a także działań wspomagających rozwój demokracji,
 • podejmowanie działań na rzecz sprawności procesów sądowych,
 • pomoc poszkodowanym w wypadkach komunikacyjnych,
 • pomoc osobom poszkodowanym w innych wypadkach oraz zdarzeniach losowych, w tym wypadkach w zatrudnieniu, uszkodzeń ciała wynikających z upadków, potknięć, poślizgów,
 • przeciwdziałanie przemocy w rodzinie,
 • podejmowanie działań na rzecz poszkodowanych w wyniku błędów medycznych,
 • pomoc ofiarom wypadków w rolnictwie,
 • pomoc ofiarom przestępstw,
 • udzielanie bezpłatnych porad prawnych osobom potrzebującym,
print

Jeżeli poszukujesz informacji o organizacjach które nie znajdują się w bazie Gcop. Skorzystaj z poniższych wyszukiwarek:

Krajowy Rejestr Sądowy

lub

Ewidencja Stowarzyszeń Zwykłych