Większy kontrast
  • a
  • a
  • a
  • -
  • +

Fundacja WOLNO MI

Kategorie:

  • edukacja i wychowanie
  • ekologia, ochrona środowiska
  • kultura i sztuka
Adres:

ul. Studzienna 6

Miasto:

44-100 Gliwice

Telefon:

660-392-293

KRS:

563394


Celem działania organizacji jest:

– wspieranie rodziców w realizacji obowiązku zapewnienia dzieciom warunków umożliwiających realizację podstawy programowej obowiązującej na danym etapie kształcenia,

– upowszechnianie wolnej edukacji demokratycznej, czyli edukacji opartej na świadomym uczeniu się własnej woli w edukacji opartej na świadomym uczeniu się z własnej woli w społeczności równych praw i wzjemnego szacunku,

– prowadzenie i promowanie innowacyjnej i alternatywnej działalności oświatowej i edukacyjnej,

– zmiana systemu kształcenia uczniów i nauczycieli,

– wprowadzanie nowoczesnych, prospołecznych technik nauczania,

– działalność edukacyjna na różnych szczeblach kształcenia,

– działanie na rzecz środowisk zagrożonych patologią i marginalizacją społeczną,

– wspieranie aktywności kulturalnej, artystycznej, sportowej, ekologicznej i prospołecznej,

– działanie na rzecz integracji europejskiej,

– działania na rzecz integracji europejskiej,

– działania na rzecz upowszechniania wolności praw człowieka swobód obywatelskich, rozwoju społeczeństwa obywatelskiego oraz popularyzacji idei edukacji w wolności.


print