Większy kontrast
  • a
  • a
  • a
  • -
  • +

Fundacja WWN

Kategorie:

  • edukacja i wychowanie
  • ekologia, ochrona środowiska
Adres:

Aleja Przyjaźni 7/2

Miasto:

44-100 Gliwice

KRS:

613755


Celem działania Fundacji jest:

– działalność na rzecz edukacji dzieci i młodzieży w zakresie ekologii, zwłaszcza szerzenia i propoagowania wiedzy na temat wody, jej zasobów, możliwości wykorzystania, gospodarowania nią, jej zasobów dla człowieka,

– działalność na rzecz edukacji o skutkach i możliwościach przeciwdziałania powodziom,

– działalność na rzecz ochrony środowiska,

– działalność na rzecz ochrony dziedzictwa przyrodniczego zwłaszcza naturalnych zasobów wodnych,

– działalność związana z organizacją lub niesieniem nieodpłatnej pomocy i wsparcia ofiariom klęsk żywiołowych takich jak powódź, susza,

– działalność na rzecz kultury i sztuki, pomocy społecznej, dobroczynności,

– tworzenie centrów edukacji w zakresie wiedzy o wodzie i jej zasobach.


print