Większy kontrast
  • a
  • a
  • a
  • -
  • +

FUNDACJA ZIMBARDO YOUTH CENTER (ZYC)

Kategorie:

  • Działaność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych
  • promocja zdrowia
  • sport, turystyka, rekreacja
Adres:

ul. O. Jana Siemińskiego 22

Miasto:

44-100 Gliwice

E-mail:

agnieszka@hotmail.com

KRS:

0000494442

Głównym celem fundacji jest tworzenie społecznego, kulturalnego i akademickiego wsparcia dla zakładania i prowadzenie centrów Zimbardo oraz młodzieżowych centrów Zimbardo w Polsce i na świecie jako centrów zróżnicowanej aktywności dla dzieci, młodzieży i dorosłych prowadzonych głównie przez zespoły wolontariuszy dla wszystkich chcących w nich uczestniczyć na zasadzie dobrowolności. W celach fundacji Zimbardo Youth Center przewidziane jest działanie na rzecz pełnego rozwoju jednostki, rodziny, grupy społecznej, przedsięwzięć gospodarczych, ze szczególnym uwzględnieniem ich potencjału.

print