Większy kontrast
 • a
 • a
 • a
 • -
 • +

Gliwicki Ruch Obrony Terytorialnej

Kategorie:

 • edukacja i wychowanie
Adres:

ul. Portowa 16

Miasto:

44-100 Gliwice

Celem działania stowarzyszenia jest:

 • Działanie na rzecz niepodległości Rzeczyspospolitej Polskiej i jej umacniana,
 • Przygotowanie młodzieży i obywateli RP do służby w powszechnej ochotniczej Obronie Terytorialnej oraz rezerwowych Siłach Zbrojnych RP, a także różnorodnych formacjach mundurowych i państwowych,
 • Wychowywanie członków w duchu patriotycznym wokół takich wartości jak: Bóg, Honor, Ojczyzna,
 • Propagowanie atrakcyjnych form spędzania wolnego czasu,
 • Podnoszenie poziomu sprawności fizycznej,
 • Uczenie zdyscyplinowanego życia w zespole,
 • Propagowanie zdrowego i aktywnego trybu życia,
 • Upowszechnianie wiedzy w zakresie militarystyki, obronności, wojskowości i technologii.
print