Większy kontrast
  • a
  • a
  • a
  • -
  • +

Gliwicki Uczniowski Klub Sportowy CARBO

Kategorie:

  • sport, turystyka, rekreacja
Adres:

ul. Kozielska 1

Miasto:

44-100 Gliwice

Telefon:

502-831-177

E-mail:

guks.carbo@wp.pl

Strona www:

www.carbo-boks.pl

1. Planowanie i organizowanie pozalekcyjnego życia sportowego młodzieży w oparciu o możliwości obiektywne i sprzętowe oraz o pomoc organizacyjną i materialną sympatyków Klubu.

2. Organizowanie zajęć sportowych młodzieży w celu wszechstronnego rozwoju ich sprawności fizycznej i umysłowej.

3. Organizowanie działalności sportowej ze szczególnym uwzględnieniem funkcji zdrowotnych.

4. Organizowanie różnorodnych form współzawodnictwa sportowego.

5. Kształtowanie pozytywnych cech charakteru i osobowości poprzez uczestnictwo w realizacji zadań sportowych Klubu.

6. Integrowanie środowisk na rzecz sportu na terenie swego działania.

print