Większy kontrast
 • a
 • a
 • a
 • -
 • +

Gliwickie Stowarzyszenie „Niewidomy Globtroter”

Kategorie:

 • ochrona, promocja zdrowia; działania na rzecz użaleznionych
 • pomoc chorym i niepełnosprawnym
Adres:

ul. Zwycięstwa 1

Miasto:

44-100 Gliwice

Telefon:

695 757 700

E-mail:

niewidomyglobtroter@onet.pl

Strona www:

www.niewidomyglobtroter.pl

KRS:

590246

Dyżury piątki 16:00-18:00, GCOP, ul. Zwycięstwa 1.

Celem działania Stowarzyszenia jest:

 • rozwijanie i propagowanie inicjatyw, postaw i działań sprzyjających integrowaniu osób niepełnosprawnych ze środowiskiem, na rzecz przygotowania ich do życia w rodzinie i w społeczeństwie poprzez zdobywanie praktycznych umiejętności umożliwiających im prawidłowe funkcjonowanie w społeczeństwie.
 • wspieranie organizacyjne i rzeczowe osób fizycznych i jednostek organizacyjnych, które podejmują działania na rzecz osób niepełnosprawnych.
 • pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom niepełnosprawnym w trudnej sytuacji oraz działanie na rzecz wyrównywania szans tym rodzinom i osobom.
 • działalność na rzecz promocji zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób niepełnosprawnych zarówno pozostających bez pracy jak i zagrożonych zwolnieniem z pracy.
 • działalność na rzecz rozwoju gospodarczego przedsiębiorczości osób niepełnosprawnych.
 • działalność na rzecz rozwoju edukacji, oświaty i wychowania w rodzinach osób niepełnosprawnych.
 • działalność na rzecz wypoczynku dzieci i młodzieży, upowszechniania kultury fizycznej i sportu oraz rehabilitacji osób niepełnosprawnych.
 • podejmowanie działań mających na celu przeciwdziałanie patologii i przemocy w rodzinie.
 • działania na rzecz umocnienia integracji europejskiej, rozwijanie kontaktów, podejmowanie współpracy i wspólnego działania między społecznościami i dzielenie się doświadczeniami w zakresie pomocy na rzecz osób niepełnosprawnych.
 • współpraca z organami państwowymi, samorządowymi, organizacjami kościelnymi, fundacjami, stowarzyszeniami i innymi placówkami oraz osobami fizycznymi w celu realizacji zadań statutowych.
 • organizowanie wyjazdów integracyjnych, w tym wycieczek krajoznawczych i turnusów rehabilitacyjnych.
 • promocja zdrowia, rehabilitacja członków, aktywny styl życia.
print

Jeżeli poszukujesz informacji o organizacjach które nie znajdują się w bazie Gcop. Skorzystaj z poniższych wyszukiwarek:

Krajowy Rejestr Sądowy

lub

Ewidencja Stowarzyszeń Zwykłych