Większy kontrast
 • a
 • a
 • a
 • -
 • +

Gliwickie Stowarzyszenie Rodzin Zastępczych „Pod Skrzydłami”

Kategorie:

 • pomoc społeczna, usługi socjalne
Adres:

ul. Sikorskiego 134

Miasto:

44-100 Gliwice

KRS:

0000682165

Celem działania Stowarzyszenia jest:

 1. Wspieranie rodziny i systemu pieczy zastępczej.
 2. Pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób.
 3. Działalność na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniania i ochrony praw dziecka.
 4. Działalność na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku i młodzieży.
 5. Podnoszenie standardu życia dzieci i przebywających w systemie rodzinnej pieczy zastępczej.
 6. Reprezentowanie i obrona interesów rodzin zastępczych wobec organów administracji państwowej, samorządowej oraz innych instytucji.
 7. Propagowanie idei rodzicielstwa zastępczego i adopcji oraz poprawa ich wizerunku.
 8. Działalność charytatywna.
 9. Promocja i organizacja wolontariatu.
print

Zgłoszenie organizacji do bazy