Większy kontrast
 • a
 • a
 • a
 • -
 • +

Gliwickie Stowarzyszenie Rodzin Zastępczych „Pod Skrzydłami”

Kategorie:

 • wspieranie rodziny i systemu pieczy zastępczej
 • edukacja i wychowanie
Adres:

ul. Sikorskiego 134

Miasto:

44-100 Gliwice

Telefon:

508167017

E-mail:

stowarzyszenie.podskrzdlami@gmail.com

KRS:

0000682165

Celem działania Stowarzyszenia jest:

 • Wspieranie rodziny i systemu pieczy zastępczej,
 • pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób,
 • działalność na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniania i ochrony praw dziecka,
 • działalność na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku i młodzieży,
 • podnoszenie standardu życia dzieci i przebywających w systemie rodzinnej pieczy zastępczej,
 • reprezentowanie i obrona interesów rodzin zastępczych wobec organów administracji państwowej, samorządowej oraz innych instytucji,
 • propagowanie idei rodzicielstwa zastępczego i adopcji oraz poprawa ich wizerunku,
 • działalność charytatywna,
 • promocja i organizacja wolontariatu.
print

Jeżeli poszukujesz informacji o organizacjach które nie znajdują się w bazie Gcop. Skorzystaj z poniższych wyszukiwarek:

Krajowy Rejestr Sądowy

lub

Ewidencja Stowarzyszeń Zwykłych