Większy kontrast
  • a
  • a
  • a
  • -
  • +

Gliwickie Stowarzyszenie Taneczno-Sportowe „Master Dance”

Kategorie:

  • sport, turystyka, rekreacja
Adres:

ul. Górnych Wałów 25

Miasto:

44-100 Gliwice

KRS:

589111


Celem działania Stowarzyszenia jest:

1. Prowadzenie działalności pożytku publicznego na rzecz ogółu społeczności, w tym zadań publicznych i na rzecz integracji europejskiej.

2. Podnoszenie poziomu kultury życia poprzez upowszechnianie sportowego tańca towarzyskiego i innych form tanecznych.

3. Popieranie i stwarzanie warunków dla rozwoku ruchu tanecznego jako jednej z dziedzin sztuki i sportu.

4. Rozwijanie uzdolnień twórczych, sprawności fizycznej, aktywności kulturalnej i artystycznej zarówno wśród dzieci i młodzieży jak i dorosłych.

5. Dążenie do zrzeszania i zintegrowania wszystkich osób związanych z tańcem i innymi formami tanecznymi, a także sympatyków tego ruchu.

6. Reprezentowanie sportowego tańca towarzyskiego i innych form tanecznych wobec organów i instytucji centralnych oraz na forum międzynarodowym.

7. Przeciwdziałanie zagrożeniu wykluczeniem społecznym, rozwój osobisty, rozwój postaw prospołecznych z wykorzystaniem między innymi tańca jako narzędzia.


print