Większy kontrast
  • a
  • a
  • a
  • -
  • +

Gliwickie Stowarzyszenie Wolontariuszy dla Zwierząt Schroniskowych

Kategorie:

  • inne
Adres:

ul. Kościuszki 35

Miasto:

44-100 Gliwice

Telefon:

502-372-871

E-mail:

karolina.lachacz@gmail.com

KRS:

601162

schroniska dla zwierząt


Celem działania Stowarzyszenia jest:

1. Zwiększenie aktywności społecznej obywateli i umożliwianie im podejmowania działań w charakterze wolontariuszy w schroniskach dla zwierząt.

2. Zwiększenie wiedzy z zakresu wolontariatu w schroniskach dla zwierząt i upowszechnianie idei pracy wolontarystycznej.

3. Prowadzenie działań zmierzających do zmniejszenia populacji bezdomnych zwierząt.

4. Prowadzenie aukcji i zbiórek publicznych w celu pozyskiwania środków na cele statutowe.

5. Organizacja i promocja wolontariatu w schroniskach dla zwierząt w oparciu o ustawę z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

6. Wspieranie organizacji pozarządowych, instytucji publicznych i osób prywatnych poprzez oferowanie im pomocy świadczonej przez stowarzyszenie i wolontariuszy.

7. Działałność wspomagająca organizacyjnie, technicznie, informacyjnie schroniska dla zwierząt w ramach organizacji koordynacji wolontariatu.

print