Większy kontrast
 • a
 • a
 • a
 • -
 • +

Gliwickie Stowarzyszenie Wolontariuszy dla Zwierząt Schroniskowych

Kategorie:

 • promocja wolontariatu
 • zwierzęta
 • edukacja i wychowanie
 • ekologia, ochrona środowiska
Adres:

ul. Kościuszki 35

Miasto:

44-100 Gliwice

Telefon:

502 372 871

E-mail:

karolina.lachacz@gmail.com

KRS:

601162

Celem działania Stowarzyszenia jest:

 • zwiększenie aktywności społecznej obywateli i umożliwianie im podejmowania działań w charakterze wolontariuszy w schroniskach dla zwierząt.
 • zwiększenie wiedzy z zakresu wolontariatu w schroniskach dla zwierząt i upowszechnianie idei pracy wolontarystycznej.
 • prowadzenie działań zmierzających do zmniejszenia populacji bezdomnych zwierząt.
 • prowadzenie aukcji i zbiórek publicznych w celu pozyskiwania środków na cele statutowe.
 • organizacja i promocja wolontariatu w schroniskach dla zwierząt w oparciu o ustawę z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
 • wspieranie organizacji pozarządowych, instytucji publicznych i osób prywatnych poprzez oferowanie im pomocy świadczonej przez stowarzyszenie i wolontariuszy.
 • działalność wspomagająca organizacyjnie, technicznie, informacyjnie schroniska dla zwierząt w ramach organizacji koordynacji wolontariatu.
print

Jeżeli poszukujesz informacji o organizacjach które nie znajdują się w bazie Gcop. Skorzystaj z poniższych wyszukiwarek:

Krajowy Rejestr Sądowy

lub

Ewidencja Stowarzyszeń Zwykłych