Większy kontrast
  • a
  • a
  • a
  • -
  • +

Górnośląska Fundacja Onkologiczna na Rzecz Oddziału Centrum Onkologii-Instytutu im. Marii Skłodowskiej-Curie w Gliwicach

Kategorie:

  • ochrona, promocja zdrowia; działania na rzecz uzal
  • pomoc chorym i niepełnosprawnym
  • zawodowe, naukowe
Adres:

ul. Wybrzeże Armii Krajowej 15

Miasto:

44-100 Gliwice

Telefon:

32 278-91-75

E-mail:

widlak@io.gliwice.pl

Strona www:

 www.gfo.io.gliwice.pl

KRS:

179042


Wspomagamy Instytut Onkologii w Gliwicach, pozyskujemy fundusze na zakup aparatury doświadczalnej i medycznej dla Instytutu, inicjujemy lub wspieramy programy badawcze, informacyjne lub wydawnicze. 1% podatku przeznaczymy na sprzęt wykorzystywany do opieki nad pacjentem oraz rozpowszechnianie i pogłębianie wiedzy o chorobach nowotworowych.


print