Większy kontrast
  • a
  • a
  • a
  • -
  • +

Grupa Kolarska „Gliwice”

Kategorie:

  • sport, turystyka, rekreacja
Adres:

ul. Chorzowska 5

Miasto:

44-100 Gliwice

Telefon:

32 230-68-31, 883-777-375

E-mail:

gkgliwice@wp.pl

Strona www:

www.facebook.com/GrupaKolarskaGliwice

Popularyzacja i rozwój amatorskiego sportu kolarskiego, turystyki i rekreacji kolarskiej, popularyzacja roweru jako środka lokomocji, propagowanie kultury zachowania na drogach publicznych, popularyzacja przepisów ruchu drogowego.

print