Większy kontrast
 • a
 • a
 • a
 • -
 • +

Grupa Strzelecka Gliwice

Kategorie:

 • sport, turystyka, rekreacja
 • zawodowe, naukowe
Adres:

ul. Warszawska 35

Miasto:

44-100 Gliwice

KRS:

0000681100

Celem działania Stowarzyszenia jest:

 1. Propagowanie wizerunku miasta Gliwice poprzez strzelectwo sportowe.
 2. Podnoszenie poziomu wyszkolenia strzeleckiego oraz sprawności fizycznej członków stowarzyszenia.
 3. Prowadzenie działalności wychowawczo-popularyzatorskiej w zakresie strzelectwa.
 4. Popularyzacja strzelectwa praktycznego, sportowego i rekreacyjnego z broni sportowej, kolekcjonerskiej i historycznej.
 5. Upowszechnianie, rozwijanie i promowanie kolekcjonerstwa broni, amunicji i militariów.
 6. Popularyzacja wiedzy na temat broni, militariów oraz historii oręża i działalności kolekcjonerskiej.
 7. Pomoc kolekcjonerom broni i militariów w pozyskaniu nowych eksponatów oraz ich opracowaniu, przechowywaniu i konserwowaniu, wspieranie członków stowarzyszenia w zakresie kolekcjonerstwa broni, pamiątek i artefaktów militarnych i historycznych.
 8. Wspieranie członków stowarzyszenia w zakresie kolekcjonowania broni dawnej i nowej, pamiątek historycznych i pogłębiania wiedzy.
 9. Prowadzenie działalności integracyjnej członków stowarzyszenia, organizowanie i udział w aktywnościach z zakresu strzelectwa i kolekcjonerstwa broni palnej.
 10. Doradztwo i pomoc organizacyjna oraz szkolenie kadr trenersko-instruktorskich, innych podmiotów zainteresowanych działalnością stowarzyszenia.
 11. Organizowanie czasu wolnego dorosłych, dzieci i młodzieży w oparciu o sport strzelecki.
 12. Kontynuowanie polskich tradycji strzelectwa oraz kolekcjonerstwa broni
print

Zgłoszenie organizacji do bazy