Większy kontrast
 • a
 • a
 • a
 • -
 • +

i FUNDACJA

Kategorie:

 • Działaność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych
 • promocja zdrowia
 • działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społecz
 • ekologia, ochrona środowiska
 • inne
 • kultura i sztuka
 • pomoc chorym i niepełnosprawnym
 • pomoc społeczna, usługi socjalne
 • sport, turystyka, rekreacja
Adres:

Lipowa 12

Miasto:

44-100 Gliwice

Telefon:

532536674

E-mail:

WWW.POWIERNICTWO.INFO.PL

KRS:

0000712375

Celem fundacji jest:

 • szeroko rozumiana działalność dobroczynna,
 •  naukowo-techniczna,
 • naukowa,
 •  oświatowa nie polegająca na kształceniu studentów,
 • działalność kulturalna,
 • działalność oświatowa polegająca na kształceniu studentów i szeroko rozumiana działalność dotycząca opieki społecznej,
 • kultury fizycznej i sportu,
 • ochrony zdrowia,
 • ochrony środowiska,
 • rehabilitacji zawodowej i społecznej inwalidów,
 • realizowane „we współprac” z dowolną kościelną osoba prawną lub dowolną inną instytucją kościelną lub z dowolną organizacją pozarządową
print