Większy kontrast
 • a
 • a
 • a
 • -
 • +

Inicjatywa Missio

Kategorie:

 • inne
Adres:

pl. Marszałka Józefa Piłsudskiego 1/5

Miasto:

44-100 Gliwice

E-mail:

info@inicjatywamissio.pl

Strona www:

www.inicjatywamissio.pl

KRS:

0000668289

Celem fundacji jest:

 • działanie na rzecz ewangelizacji, misji i ekumenizmu,
 • formowanie postaw apostolskich zgodnych z zasadami Pisma Świętego i nauką kościoła rzymsko-katolickiego,
 • odnowa i odbudowa życia chrześcijańskiego w jego wszystkich wymiarach, tj. duchowym, kulturowym, społecznym, ekumenicznym,
 • działanie na rzecz jedności chrześcijan,
 • rozwój i integracja społeczności chrześcijańskich,
 • propagowanie wartości moralnych i etycznych wynikających z nauk Pisma Świętego,
 • działalność charytatywna,
 • promocja kultury propagującej wartości chrześcijańskie,
 • propagowanie idei wolontariatu.
print