Większy kontrast
 • a
 • a
 • a
 • -
 • +

Instytut Świadomości Społecznej Alert

Kategorie:

 • działaność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych
Adres:

ul. Wrocławska 19/7

Miasto:

44-100 Gliwice

Celem działania stowarzyszenia zwykłego jest:

 • działanie na rzecz osób niepełnosprawnych, chorych, wykluczonych, bezrobotnych, potrzebujących jakiegokolwiek wsparcia materialnego, psychologicznego i duchowego,
 • działania pomocowe na rzecz zwierząt, wspieranie działań instytucji oraz organizacji powołanych zgodnie z ustawą o ochronie praw zwierząt,
 • popularyzowanie wiedzy z dziedziny świadomości społecznej, empatii, idei niesienia pomocy potrzebującym i skrzywdzonym przez los lub innego człowieka,
 • promocja i popieranie wszelkich przejawów wspierania innych ludzi i zwierząt,
 • tworzenie płaszczyzny wymiany informacji i doświadczeń pomiędzy osobami i instytucjami zainteresowanymi.
print

Jeżeli poszukujesz informacji o organizacjach które nie znajdują się w bazie Gcop. Skorzystaj z poniższych wyszukiwarek:

Krajowy Rejestr Sądowy

lub

Ewidencja Stowarzyszeń Zwykłych