Większy kontrast
 • a
 • a
 • a
 • -
 • +

KLUB PŁYWACKI „SIKRET” GLIWICE

Kategorie:

 • edukacja i wychowanie
 • sport, turystyka, rekreacja
 • współpraca międzynarodowa
Adres:

Kościuszki 35

Miasto:

44-100 Gliwice

E-mail:

plywanie@sikret.org.pl

Strona www:

www.sikret-plywanie.pl

KRS:

0000703983

Celem Stowarzyszenia jest:

 • Działanie na rzecz sportu, rekreacji i turystyki,
 • Wszechstronne propagowanie informacji w zakresie działalności sportowej, rekreacyjnej i turystycznej,
 • Promocja, popieranie i upowszechnianie idei zdrowego stylu życia, w tym aktywnego wypoczynku oraz rekreacyjnego i amatorskiego uprawiania sportu oraz działania w dziedzinie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym,
 • Aktywny udział we wszelkich imprezach sportowych, rekreacyjnych i turystycznych na terenie kraju i poza jego granicami,
 • Planowanie i organizowanie działań rekreacyjno- sportowych i turystycznych członków stowarzyszenia.
print

Zgłoszenie organizacji do bazy