Większy kontrast
 • a
 • a
 • a
 • -
 • +

Klub Sportowy Academia Espanola

Kategorie:

 • kultura fizyczna
Adres:

ul. Tarnogórska 241

Miasto:

44-100 Gliwice

Celem klubu sportowego jest:

 • krzewienie kultury fizycznej wśród dzieci, młodzieży i dorosłych na terenie działania Stowarzyszenia.
 • upowszechnianie sportów zespołowych w szczególności piłki nożnej.
 • wychowywanie dzieci i młodzieży przez kulturę fizyczną i sport;
 • rozwój i popularyzacja sportów zespołowych;
 • rozwijanie i propagowanie inicjatyw, postaw i działań sprzyjających rozwojowi sportów zespołowych, oraz wspieranie organizacyjne i rzeczowe osób fizycznych i jednostek organizacyjnych, które podejmują takie działania.
print

Jeżeli poszukujesz informacji o organizacjach które nie znajdują się w bazie Gcop. Skorzystaj z poniższych wyszukiwarek:

Krajowy Rejestr Sądowy

lub

Ewidencja Stowarzyszeń Zwykłych