Większy kontrast
 • a
 • a
 • a
 • -
 • +

Klub Sportowy Antygravity Gliwice

Kategorie:

 • sport, turystyka, rekreacja
Adres:

ul. Kopernika 43/23

Miasto:

44-100 Gliwice

Telefon:

793-918-107

E-mail:

kontakt@antygravity.pl

 1. Dążenie do wszechstronnego i specjalistycznego rozwoju dzieci, młodzieży i osób dorosłych w zakresie wspinaczki sportowej oraz innych dyscyplin sportowych.
 2. Kształtowanie pozytywnych cech charakteru i osobowości dzieci, młodzieży szkolnej oraz osób dorosłych.
 3. Rozbudzenie wśród dzieci, młodzieży i osób dorosłych zainteresowań kulturą fizyczną i sportem.
 4. Edukacja poprzez sport, kulturę, turystykę oraz różne formy działalności rekreacyjnej.
 5. Promocja i upowszechnianie idei zdrowego stylu życia.
 6. Odnajdowanie talentów sportowych.
 7. Wychowywanie zawodników.
 8. Rehabilitacja poprzez sport.
print