Większy kontrast
 • a
 • a
 • a
 • -
 • +

Klub Sportowy APG

Kategorie:

 • sport, turystyka, rekreacja
Adres:

ul. Emilii Plater

Miasto:

44-100 Gliwice

Celem Klubu jest:

 • Krzewienie kultury fizycznej wśród dzieci, młodzieży  i dorosłych na terenie działania Stowarzyszenia.
 • Upowszechnianie sportów zespołowych,  w szczególności piłki nożnej.
 • Wychowywanie dzieci i młodzieży przez kulturę fizyczną i sport.
 • Rozwój i popularyzacja sportów zespołowych.
 • Upowszechnianie sportów indywidualnych  w szczególności lekkoatletykę.
 • Rozwijanie i propagowanie inicjatyw, postaw i działań sprzyjających rozwojowi sportów zespołowych oraz wspieranie organizacyjne i rzeczowe osób fizycznych i jednostek organizacyjnych, które podejmą takie działania.
print