Większy kontrast
 • a
 • a
 • a
 • -
 • +

Klub Sportowy  Bojków Gliwice

Kategorie:

 • sport, turystyka, rekreacja
Adres:

ul.Plonowa 10

Miasto:

44-141 Gliwice

Telefon:

604 781 661, 601 149 789, 505 739 091

E-mail:

klub@ksbojkow.eu

Strona www:

www.ksbojkow.eu

Celem stowarzyszenia jest:

 • upowszechnianie kultury fizycznej i sportu. Działalność na rzecz upowszechniania i popularyzacji piłki nożnej, tenisa stołowego, wędkarstwa sportowego, piłki siatkowej, koszykówki. Dla osiągnięcia celów podejmuje działania,
 • programuje rozwój kultury fizycznej i turystyki oraz zapewnia jego realizację w oparciu o pomoc organów państwowych i samorządowych oraz współdziałania w tym celu ze wszystkimi zainteresowanymi instytucjami i organizacjami,
 • organizuje zawody sportowe, imprezy rekreacyjne, turystyczne i krajoznawcze dla swoich członków oraz w środowisku działania, jak również bierze udział w  imprezach o podobnym charakterze, organizowanych przez organy państwowe i samorządowe oraz inne organizacje i stowarzyszenia,
 • wykonuje poprzez swoje władze i członków zwyczajnych, publiczne zadania zlecone w zakresie sportu, rekreacji, rehabilitacji i turystyki, promocji i organizacji wolontariatu, związane z realizacją celów statutowych,
 • organizuje szkolenie dla dzieci i młodzieży uzdolnionej sportowo,
 • organizuje kursy, konferencje, szkolenia, seminaria, kolonie i obozy na których szkoli zawodników dla potrzeb sportu, rekreacji, rehabilitacji i turystyki,
 • zarządza posiadanymi urządzeniami sportowymi i turystycznymi,
 • współdziała w zakresie sportu i turystyki z właściwymi instytucjami i organizacjami,
 • propaguje piękno ojczystego kraju oraz zapoznaje z jego dorobkiem, współdziała w ochronie przyrody i środowiska naturalnego człowieka,
 • wydaje niekomercyjne opracowania promując kulturę fizyczną i turystykę,
 • organizuje działania na rzecz integracji europejskiej oraz kontakty i współpracę międzynarodową w zakresie promocji zdrowia, sportu, rekreacji, rehabilitacji i turystyki,
 • podejmuje inne przedsięwzięcia zgodnie z prawem w ramach działalności statutowej, jakie okażą się celowe dla rozwoju sportu rekreacji, rehabilitacji i turystyki.
print

Jeżeli poszukujesz informacji o organizacjach które nie znajdują się w bazie Gcop. Skorzystaj z poniższych wyszukiwarek:

Krajowy Rejestr Sądowy

lub

Ewidencja Stowarzyszeń Zwykłych