Większy kontrast
  • a
  • a
  • a
  • -
  • +

Klub Sportowy Gladiator

Kategorie:

  • sport, turystyka, rekreacja
Adres:

ul. Kościuszki 35

Miasto:

44-100 Gliwice

1. Krzewienie kultury fizycznej wśród dzieci, młodzieży i dorosłych na terenie działania stowarzyszenia.

2. Upowszechnianie sportów, w szczególności boksu.

3. Wychowanie dzieci i młodzieży przez kulturę fizyczną i sport.

4. Rozwój i popularyzacja sportu.

5. Rozwijanie i propagowanie inicjatyw, postaw i działań sprzyjających rozwojowi sportów oraz wspieranie organizacyjne i rzeczowe osób fizycznych i jednostek organizacyjnych, które podejmują takie działania.

print