Większy kontrast
 • a
 • a
 • a
 • -
 • +

Klub Sportowy „Gliwice-Brzezinka”

Kategorie:

 • sport, turystyka, rekreacja
Adres:

ul. Radomska 80

Miasto:

44-100 Gliwice

 1. Upowszechnianie kultury fizycznej, turystyki, edukacji sportowej, podnoszenie sprawności fizycznej i polepszenie stanu zdrowia w szczególności wśród dzieci i młodzieży.
 2. Rozwijanie sportu amatorskiego w środowisku społeczności lokalnej.
 3. Działanie na rzecz ochrony środowiska naturalnego i poprawy zdrowia.
 4. Wspieranie  działań proekologicznych i służących promowaniu zdrowego trybu życia.
 5. Działanie na rzecz rehabilitacji osób niepełnosprawnych.
 6. Działanie na rzecz wyrównywania szans młodzieży z rodzin o trudnej sytuacji życiowej.
 7. Przeciwdziałanie patologiom społecznym a szczególności narkomanii, alkoholizmowi, nikotyzmowi i innym formom uzależnień.
 8. Propagowanie i upowszechnianie zdrowego współzawodnictwa, postaw fair play.
print