Większy kontrast
 • a
 • a
 • a
 • -
 • +

Klub Sportowy Gliwice Lions

Kategorie:

 • działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społecz
 • edukacja i wychowanie
 • ochrona, promocja zdrowia; działania na rzecz uzal
 • sport, turystyka, rekreacja
Adres:

ul. Jagiellońska 21

Miasto:

44-100 Gliwice

Telefon:

737 800 890/ 32 703 72 52

E-mail:

write@lions.global

Strona www:

www.lions.global

Celem Klubu jest wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu w społeczeństwie, w tym wszelkich form aktywności fizycznej, które przez uczestnictwo doraźne lub zorganizowane wypływają na wypracowanie lub poprawę kondycji fizycznej lub psychofizycznej, rozwój stosunków społecznych lub osiąganie wyników we współzawodnictwie sportowym na wszelkich poziomach, rozumiane jako:

 • popularyzacja dyscyplin sportowych: futbol amerykański, baseball, hokej na lodzie, lekka atletyka, koszykówka, sporty zapaśnicze.
 • rozwój dyscypliny sportowej futbol amerykański w Polsce i Europie.
 • działalność na rzecz współpracy międzynarodowej w zakresie promocji aktywności fizycznej i udziału we współzawodnictwie sportowym.
 • propagowanie zasad lojalności, uczciwości i zasad fair play we współzawodnictwie sportowym.
 • rozpowszechnianie osiągnięć sportowych wzrostu liczby zawodników podejmujących się uprawiania sportu w różnych grupach wiekowych i społecznych.
 • zwiększenie aktywności fizycznej społeczeństwa wśród dzieci, młodzieży i osób dorosłych pochodzących z różnych grup środowiskowych i społecznych.
 • popularyzacja sportu w środowisku akademickim.
 • wspieranie rodziny w kształtowaniu zdrowego stylu życia i tworzenia warunków do aktywnego spędzania czasu wolnego.
 • działalność na rzecz edukacji poprzez rozwój wychowania fizycznego dzieci i młodzieży w wieku szkolnym.
 • rozwój infrastruktury sportowej i dostępu społeczeństwa do obiektów sportowych i miejsc służących podejmowaniu aktywności fizycznej.
 • działalność charytatywna w sporcie.
print