Większy kontrast
 • a
 • a
 • a
 • -
 • +

Klub Sportowy „Stary Hangar Squash Club Gliwice”

Kategorie:

 • sport, turystyka, rekreacja
Adres:

ul. Lotników 65

Miasto:

44-100 Gliwice

Celem Klubu jest:

 • krzewienie kultury fizycznej wśród dzieci, młodzieży i dorosłych na terenie działania Klubu oraz wychowywanie przez kulturę fizyczną,
 • planowanie i organizowanie życia sportowego członków klubu w oparciu możliwości obiektowe i sprzętowe,,
 • uczestniczenie w imprezach sportowych,
 • organizowanie zajęć sportowych w celu wszechstronnego rozwoju sprawności fizycznej i umysłowej członków klubu, a także w celu zapobiegania patologiom społecznym,
 • organizowanie różnorodnych form współzawodnictwa sportowego gry w squash,
 • kształtowanie pozytywnych cech charakteru i osobowości poprzez uczestnictwo w realizacji zadań Klubu,
 • współudział w rozbudowie i utrzymaniu urządzeń i sprzętu sportowego,
 • rozwój i popularyzacja squasha,
 • upowszechnianie umiejętności gry w squash,
 • rozwijanie i propagowanie inicjatyw, postaw i działań sprzyjających rozwojowi squash oraz wspieranie organizacyjne i rzeczowe osób fizycznych i jednostek organizacyjnych, które podejmą takie działania,
 • współudział w konstruowaniu programu rozwoju squash i promowaniu takich inicjatyw oraz oddziaływanie na opinię publiczną na rzecz włączania się społeczności lokalnych w działania mające na celu poprawę kultury fizycznej wśród dzieci, młodzieży i dorosłych.
print

Jeżeli poszukujesz informacji o organizacjach które nie znajdują się w bazie Gcop. Skorzystaj z poniższych wyszukiwarek:

Krajowy Rejestr Sądowy

lub

Ewidencja Stowarzyszeń Zwykłych