Większy kontrast
 • a
 • a
 • a
 • -
 • +

KLUB TENISA STOŁOWEGO, GLIWICE

Kategorie:

 • sport, turystyka, rekreacja
Adres:

ul. Juliusza Kossaka 1.

Miasto:

44-100 Gliwice

E-mail:

akademia@akadeniats.pl

KRS:

0000749929

 • Celem działania organizacji jest:
 • Rozwijanie różnych form kultury fizycznej w środowisku dzieci i młodzieży szkolnej oraz dorosłych;
 • Kształtowanie pozytywnych cech charakteru i osobowości dzieci i młodzieży szkolnej oraz dorosłych;
 • Integrowanie środowisk na terenie swego działania;
 • Wspieranie i upowszechnianie sportu, kultury i sztuki oraz integrowanie środowisk; niepełnosprawnych, uzależnionych (m.in. od alkoholu, narkotyków, hazardu, internetu, osobom współuzależnionym, ofiarom przemocy)
 • Podejmowanie działań mających na celu przeciwdziałanie patologii i przemocy w rodzinie;
 • Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym.
print