Większy kontrast
  • a
  • a
  • a
  • -
  • +

Klub Zabytkowych Szybowców

Kategorie:

  • sport, turystyka, rekreacja
  • zawodowe, naukowe
Adres:

ul. Łabędzka 59

Miasto:

44-100 Gliwice

KRS:

648022


Celem Stowarzyszenia jest:

1. Propagowanie latania na zabytkowych szybowcach.

2. Remontowanie i reaktywowanie zabytkowego sprzętu latającego, a w szczególności szybowców.

3. Budowa replik zabytkowych szybowców.

4. Działalność na rzecz złagodzenia przepisów dotyczących użytkowania zabytkowych szybowców w Polsce.

5. Nawiązywanie kontaktów z podobnymi organizacjami i osobami w kraju i za granicą.

6. Popularyzowanie spraw związanych z opieką nad zabytkowymi szybowcami.

7. Działalność na rzecz organizacji zlotów i zawodów szybowców o memoriał Stanisława Hanuska oraz podobnych imprez.

8. Uczestnictwa w podobnych imprezach za granicą.


print