Większy kontrast
 • a
 • a
 • a
 • -
 • +

LIGA ZMP

Kategorie:

 • działaność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych
 • kultura i sztuka
Adres:

ul. Juliana Ordona 7/18.

Miasto:

44-100 Gliwice

KRS:

0000796748

Celem stowarzyszenia jest:

 • promowanie zainteresowań związanych z fantastyką, rozwojem wyobraźni i cech kreatywnych oraz popieranie działań przyczyniających się do upowszechniania takich zainteresowań,
 • rozwój zainteresowań kulturalnych,
 • konstruktywna organizacja czasu wolnego,
 • działanie na rzecz rozwoju czytelnictwa wśród dzieci, młodzieży i dorosłych oraz wspieranie działań przyczyniających się do rozwoju czytelnictwa,
 • integracja środowisk osób aktywnych z uwzględnieniem osób niepełnosprawnych,
 • stwarzanie dogodnych warunków kontaktu z dziełami i twórcami kultury,
 • prowadzenie, inspirowanie oraz wspieranie działań i inicjatyw zmierzających do rozwoju społeczeństwa w zakresie kultury, edukacji i wychowania,
 • działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych,
 • aktywizacja młodzieży i dorosłych do udziału w życiu społecznym i kulturalnym,
 • wspieranie działalności naukowej, naukowo-technicznej, popularyzatorskiej poświęconej tematyce fantastyki i historii, w tym rozbudzanie zainteresowań osiągnięciami współczesnej nauki, oraz prowadzenie takiej działalności we własnym zakresie,
 • tworzenie warunków do twórczości amatorskiej w zakresie szeroko pojętej kultury,
 • gromadzenie i udostępnianie pamiątek i eksponatów oraz opracowywanie materiałów służących propagowaniu wiedzy z zakresu kultury,
 • wspieranie działań ukierunkowanych na ochronę i popularyzację dziedzictwa przyrodniczego,
 • stwarzanie dogodnych warunków kontaktu z dziełami i twórcami kultury,
 • promocja i organizacja wolontariatu, w tym również wolontariatu pracowniczego,
 • promocja i wspieranie przedsiębiorczości,
 • wspieranie i propagowanie alternatywnych form edukacji oraz edukacji przez zabawę,
 • działanie na rzecz osób niepełnosprawnych, w zakresie realizacji celów statutowych,
 • wspierania organizacyjnego i rzeczowego osób fizycznych i jednostek organizacyjnych, które podejmują działania z taką twórczością związane, (…) dalej jak w § Statutu.
print

Jeżeli poszukujesz informacji o organizacjach które nie znajdują się w bazie Gcop. Skorzystaj z poniższych wyszukiwarek:

Krajowy Rejestr Sądowy

lub

Ewidencja Stowarzyszeń Zwykłych