Większy kontrast
 • a
 • a
 • a
 • -
 • +

Miasto Ogród Gliwice

Kategorie:

 • ekologia, ochrona środowiska
Adres:

ul. Piotra Skargi 11

Miasto:

44-100 Gliwice

Celem stowarzyszenia zwykłego jest:

 • ochrona i kształtowanie dziedzictwa kulturowego,
 • ochrona przyrody i działania na rzecz zrównoważonego rozwoju,
 • dążenie do uporządkowania urbanistycznego Gliwic i poprawy jakości życia mieszkańców poprzez popularyzację zintegrowanego planowania rozwoju miasta,
 • dążenie do racjonalizacji układu komunikacyjnego Gliwic, w szczególności poprzez promowanie środków transportu alternatywnych wobec samochodów osobowych,
 • dążenie do zachowania i powiększania zasięgu terenów zieleni miejskiej,
 • dążenie do zachowania i poprawy stanu obiektów i obszarów o wartości historycznej, artystycznej, kulturowej i przyrodniczej,
 • popularyzacja, promocja i podnoszenie świadomości społecznej w powyższych kwestiach.
print

Jeżeli poszukujesz informacji o organizacjach które nie znajdują się w bazie Gcop. Skorzystaj z poniższych wyszukiwarek:

Krajowy Rejestr Sądowy

lub

Ewidencja Stowarzyszeń Zwykłych