Większy kontrast
  • a
  • a
  • a
  • -
  • +

Międzynarodowe Centrum Ratownictwa Wodnego i Kryzysowego

Kategorie:

  • sport, turystyka, rekreacja
  • zawodowe, naukowe
Adres:

ul. Toszecka 86/21

Miasto:

44-100 Gliwice

Telefon:

508-327-124

E-mail:

szkoleniagliwice@interia.pl

Strona www:

www.szkoleniagliwice.eu

KRS:

648836

Organizacja kursów, szkoleń z ratownictwa wodnego i kryzysowego. Szkolenia przeciwpowodziowe i kryzysowe itp.

_________________________________________________________________________________________

Celem Międzynarodowego Centrum Ratownictwa Wodnego i Kryzysowego jest prowadzenie działań ratowniczych, kryzysowych polegających w szczególności na:

1. Organizowaniu i udzielaniu pomocy osobom, które uległy wypadkowi lub narażone są na niebezpieczeństwo utraty życia lub zdrowia na obszarze wodnym i nie tylko.

2. Współdziałaniu z innymi służbami.

3. Upowszechnianiu kultury fizycznej, sportu oraz rekreacji ruchowej.

4. Podnoszeniu oraz nadawaniu kwalifikacji zawodowych, prowadzeniu wszelkich szkoleń i kursów dla służb mundurowych oraz wszystkich innych osób, w tym szkoleń specjalistycznych.

5. Prowadzenie placówek oświatowych (centrum kształcenia ustawicznego).

6. Pisaniu specjalistycznych programów szkolenia.

7. Krzewieniu etyki ratowników wodnych i umacnianie więzi organizacyjnych członków.

print