Większy kontrast
  • a
  • a
  • a
  • -
  • +

Międzyszkolny Uczniowski Klub Sportowy „MUKS Gliwice”

Kategorie:

  • sport, turystyka, rekreacja
Adres:

ul. Kozielska 500

Miasto:

44-100 Gliwice

Telefon:

606-942-498

E-mail:

muksgliwice@op.pl

Strona www:

www.muksgliwice.tk


Celem działania jest: planowanie i organizowanie pozalekcyjnego życia sportowego, angażowanie uczniów różnorodnych form aktywności ruchowej, gier, zabaw, uczestnictwo w imprezach sportowych, organizowanie zajęć sportowych dla uczniów, organizacja działalności sportowej ze szczególnym uwzględnieniem funkcji zdrowotnych, organizacja form współzawodnictwa, kształtowanie pozytywnych cech charakteru i osobowości.


print