Większy kontrast
 • a
 • a
 • a
 • -
 • +

Ochotnicza Straż Pożarna Opel Gliwice

Kategorie:

 • inne
Adres:

ul. Adama Opla 1

Miasto:

44-100 Gliwice

KRS:

609134

 

Celem działania Stowarzyszenia jest:

 • prowadzenie działalności mającej na celu zapobieganie pożarom na terenie zakładu GMMP oraz współdziałanie w tym zakresie z kierownictwem zakładu oraz Państwową Strażą Pożarną,
 • udział w akcjach ratowniczych przeprowadzanych w  czasie pożarów, zagrożeń ekologicznych związanych z ochroną środowiska oraz innych klęsk i zdarzeń występujących na terenie zakładu GMMP,
 • informowanie pracowników zakładu o istniejących zagrożeniach pożarowych i ekologicznych oraz sposobach ochrony przed nimi,
 • wykonywanie innych zadań na terenie zakładu GMMP wynikających z przepisów o ochronie przeciwpożarowej oraz statutu,
 • działania na rzecz ochrony środowiska.
print