Większy kontrast
  • a
  • a
  • a
  • -
  • +

Ochotnicza Straż Pożarna Opel Gliwice

Kategorie:

  • inne
Adres:

ul. Adama Opla 1

Miasto:

44-100 Gliwice

KRS:

609134

 

Celem działania Stowarzyszenia jest:

– prowadzenie działalności mającej na celu zapobieganie pożarom na terenie zakładu GMMP oraz współdziałanie w tym zakresie z kierownictwem zakładu oraz Państwową Strażą Pożarną,

– udział w akcjach ratowniczych przeprowadzanych w  czasie pożarów, zagrożeń ekologicznych związanych z ochroną środowiska oraz innych klęsk i zdarzeń występujących na terenie zakładu GMMP,

– informowanie pracowników zakładu o istniejących zagrożeniach pożarowych i ekologicznych oraz sposobach ochrony przed nimi,

– wykonywanie innych zadań na terenie zakładu GMMP wynikających z przepisów o ochronie przeciwpożarowej oraz statutu,

– działania na rzecz ochrony środowiska.

print