Większy kontrast
  • a
  • a
  • a
  • -
  • +

Ochotnicza Straż Pożarna w Gliwicach-Brzezince

Kategorie:

  • inne
Adres:

ul. Zamojska 8

Miasto:

44-164 Gliwice

Telefon:

601-403-524

E-mail:

osp.gliwice.brzezinka@gmail.com

Strona www:

www.facebook.com/OSPGliwiceBrzezinka

KRS:

453498


Celem działania organizacji jest m.in.:

– prowadzenie działalności mającej na celu zapobieganie pożarom oraz współdziałanie w tym zakresie z państwową strażą pożarną, organami samorządowymi i innymi podmiotami,

– udział w akcjach ratowniczych przeprowadzanych w czasie pożarów, zagrożeń ekologicznych związanych z ochroną środowiska oraz innych klęsk i zdarzeń,

– informowanie ludności o istniejących zagrożeniach pożarowych i ekologicznych oraz sposobach ochrony przed nimi.


print