Większy kontrast
  • a
  • a
  • a
  • -
  • +

Ognisko TKKF „Kondycja”

Kategorie:

  • sport, turystyka, rekreacja
Adres:

ul. Chorzowska 150

Miasto:

44-100 Gliwice

Celem organizacji jest:

  • rozwijanie działalności prowadzonej do utrzymania i podnoszenia sprawności fizycznej społeczeństwa,
  • krzewienie zamiłowania do systematycznego uprawiania rekreacji fizycznej i sportu wśród mieszkańców miasta,
  • kształtowanie wśród osób fizycznych zrzeszonych w Ogniskach patriotyzmu i walorów moralnych, zrozumienia zasad dyscypliny oraz sumiennego wypełniania obowiązków społecznych i obywatelskich.
print