Większy kontrast
 • a
 • a
 • a
 • -
 • +

Ogólnopolskie Stowarzyszenie Asystentów Rodziny

Kategorie:

 • edukacja i wychowanie
 • ochrona, promocja zdrowia; działania na rzecz użaleznionych
 • pomoc społeczna, usługi socjalne
Adres:

ul. Kościuszki 35

Miasto:

44-100 Gliwice

Telefon:

512 152 386

E-mail:

a.macyk@osar.com.pl, kontakt@osar.com.pl

Strona www:

www.osar.com.pl

KRS:

611306

Celem działania Stowarzyszenia jest działalność kulturalna, oświatowa, edukacyjna, wspierania inicjatyw społecznych, dobroczynna, na rzecz ochrony i promocji zdrowia oraz pomocy społecznej ukierunkowanej na:

 • promowanie i rozwijanie asystentury rodziny,
 • wspieranie rozwoju zawodowego asystentów rodziny,
 • działanie na rzecz integracji i profesjonalizacji zawodu asystenta rodziny,
 • współpracę z przedstawicielami innych służb społecznych i ich stowarzyszeniami dotyczącą podziału zadań w pracy z rodziną i na jej rzecz,
 • podejmowanie inicjatyw mających na celu podniesienie świadomości społecznej w obszarze roli, zadań i działań asystenta rodziny,
 • pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób,
 • działalność na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniania i ochrony praw człowieka,
 • przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym,
 • przeciwdziałanie przemocy w rodzinie, szkole, placówkach oświatowych w środowiskach rówieśniczych,
 • wspieranie rodziny i systemu pieczy zastępczej.
print

Jeżeli poszukujesz informacji o organizacjach które nie znajdują się w bazie Gcop. Skorzystaj z poniższych wyszukiwarek:

Krajowy Rejestr Sądowy

lub

Ewidencja Stowarzyszeń Zwykłych