Większy kontrast
  • a
  • a
  • a
  • -
  • +

Ogólnopolskie Stowarzyszenie Przeciwdziałania Niezgodnym z Prawem Praktykom Organów Administracji Publicznej

Kategorie:

  • ekologia, ochrona środowiska
Adres:

ul. Toruńska 7/2

Miasto:

44-100 Gliwice

Celem działalności Stowarzyszenia jest czuwanie nad przestrzeganiem prawa oraz ochrona środowiska w związku z działaniami podejmowanymi i postępowaniami prowadzonymi przez organy administracji publicznej, mogącymi oddziaływać na życie i zdrowie ludzkie, mienie, środowisko naturalne oraz inne dobra podlegające ochronie prawnej.

print

Jeżeli poszukujesz informacji o organizacjach które nie znajdują się w bazie Gcop. Skorzystaj z poniższych wyszukiwarek:

Krajowy Rejestr Sądowy

lub

Ewidencja Stowarzyszeń Zwykłych