Większy kontrast
  • a
  • a
  • a
  • -
  • +

Polskie Stowarzyszenie Bioelektrowni i Biogazowni

Kategorie:

  • promocja zatrudnienia, przeciwdziałanie bezrobociu
Adres:

ul. Żwirki i Wigury 87/29

Miasto:

44-100 Gliwice

E-mail:

kozimor@wp.pl

KRS:

481030


Celem działania ww. organizacji między innymi jest wzmacnianie i unowocześnienie gospodarki kraju oraz wspieranie polskiej przedsiębiorczości w dziedzinie odnawialnych źródeł energii, a w szczególności całego procesu inwestycyjnego przy realizacji Bioelektrowni i Biogazowni.


print