Większy kontrast
 • a
 • a
 • a
 • -
 • +

Polskie Stowarzyszenie Inżynierów Chłodnictwa i Klimatyzacji (PSICHIK)

Kategorie:

 • zawodowe, naukowe
Adres:

ul. Zwycięstwa 35

Miasto:

44-100 Gliwice

Celem działalności stowarzyszenia zwykłego jest:

 • działanie na rzecz nauki, techniki i gospodarki, w tym przedsięwzięć innowacyjno – wdrożeniowych.
 • podnoszenie kwalifikacji zawodowych członków, promocji zatrudnienia, reorientacji zawodowej oraz pomocy w zakresie poszukiwania pracy,
 • tworzenie forum wymiany informacji w zakresie nauki i techniki oraz zagadnień gospodarczych i społecznych,
 • popularyzacja osiągnięć nauki, techniki, gospodarki i twórców z dziedziny elektryki i energetyki,
 • wspieranie edukacji, nauki i kultury,
 • dbałość o zrównoważony rozwój, w tym o ochronę środowiska naturalnego, racjonalną gospodarkę zasobami naturalnymi oraz wzrost gospodarczy.
print