Większy kontrast
  • a
  • a
  • a
  • -
  • +

Polskie Stowarzyszenie Inżynierów Chłodnictwa i Klimatyzacji (PSICHIK)

Kategorie:

  • zawodowe, naukowe
Adres:

ul. Zwycięstwa 35

Miasto:

44-100 Gliwice


1. Działanie na rzecz nauki, techniki i gospodarki, w tym przedsięwzięć innowacyjno – wdrożeniowych.

2. Podnoszenie kwalifikacji zawodowych członków, promocji zatrudnienia, reorientacji zawodowej oraz pomocy w zakresie poszukiwania pracy.

3. Tworzenie forum wymiany informacji w zakresie nauki i techniki oraz zagadnień gospodarczych i społecznych.

4. Popularyzacja osiągnięć nauki, techniki, gospodarki i twórców z dziedziny elektryki i energetyki.

5. Wspieranie edukacji, nauki i kultury.

6. Dbałość o zrównoważony rozwój, w tym o ochronę środowiska naturalnego, racjonalną gospodarkę zasobami nauralnymi oraz wzrost gospodarczy.


print