Większy kontrast
  • a
  • a
  • a
  • -
  • +

Polskie Stowarzyszenie Teleinformatyki Praktycznej

Kategorie:

  • inne
  • zawodowe, naukowe
Adres:

ul. Kościuszki 35

Miasto:

44-100 Gliwice

E-mail:

biuro@pstp.pl

Strona www:

www.pstp.pl


Celem działania organizacji jest m.in.:

– reprezentowanie członków stowarzyszenia, ich opinii, potrzeb i interesów wobec społeczeństwa, władz oraz organizacji pozarządowych w kraju i za granicą,

– wspomaganie osób, instytucji i organizacji zajmujących się teleinformatyką lub korzystających z rozwiązań teleinformatycznych,

– wykonywanie zadań dotyczących teleinformatyki w sferze działalności publicznej w zakresie nauki, edukacji, oświaty i wychowania,

– popieranie doskonalenia kwalifikacji i uzyskania świadectw oraz certyfikatów uprawniających do wykonywania zawodów związanych z teleinformatyką,

– dbałość o wysoki poziom etyczny i zawodowy członków oraz tworzenie warunków do jego podnoszenia, a także oddziaływanie w tym kierunku na inne osoby i organizacje zajmujące się teleinformatyką.


print